Déan Teagmháil Linn

Ní dhéanann an tÚdarás Pinsean plé leis na nithe seo a leanas:

Pinsin Stáit /strong> – chun faisnéis a fháil faoi phinsin stáit, déan teagmháil le:

An Roinn Coimirce Sóisialaí Bóthar an Choláiste

Bóthar an Choláiste

Sligeach

F91 T384

Teil: 071 915 7100

Íosghlao: 1890 500 000

Láithreán gréasáin: www.welfare.ie

Cúrsaí cánach – chun faisnéis a fháil faoi chúrsaí cánach, déan teagmháil le:

An Rannóg um Sheirbhísí Airgeadais (Pinsin)

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Teach Ballaugh

73-79 Sráid an Mhóta Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 PX37

Teil: 1890 60 50 90

Láithreán gréasáin: www.revenue.ie

An tÚdarás Pinsean

Molaimid duit iniúchadh a dhéanamh ar ár láithreán gréasáin má bhíonn ceist agat toisc go bhféadfadh sé go mbeadh an t-eolas atá uait ar fáil air cheana féin.

Mura bhfuil tú in ann teacht ar an eolas ar ár láithreán gréasáin, is féidir le baill i scéimeanna pinsin, iontaobhaithe, fostóirí, tionscal na bpinsean, an pobal i gcoitinne agus na meáin chumarsáide fiosrúchán ginearálta a dhéanamh trínár bhfoirm r-phoist.

Seol r-phost chuig an Údarás Pinsean leis an bhfoirm thíos

Tá gach réimse a bhfuil (*) leis riachtanach

Seoladh

An tÚdarás Pinsean

Teach Verschoyle

28-30 Sráid an Mhóta Íochtarach

Baile Átha Cliath 2

D02 KX27

Teileafón

Teil: 01-6131900

Íosghlao: 1890 656565

Bíonn na línte teileafóin ar oscailt Luan go Déardaoin ó 9:00 r.n. go dtí 5:30 i.n., agus ar an Aoine ó 9:00

R-phost

Fiosrúcháin Ghinearálta:

info@pensionsauthority.ie

Fiosrúcháin Ghinearálta:

media@pensionsauthority.ie