Cur i láthair do Chumann Párolla na hÉireann ar staid reatha na bpinsean san ionad oibre

Staid reatha na bpinsean san ionad oibre – cur i láthair Powerpoint le Tom Dunphy Ceann Comhlíonta.

12 Bealtaine 2016: Cur i Láthair do Chumann Párolla na hÉireann (IPASS) – Staid reatha na bpinsean san ionad oibre – cur i láthair Powerpoint le Tom Dunphy Ceann Comhlíonta.