Déan Teagmháil Linn

  Déan Teagmháil Linn

  Ní dhéanann an tÚdarás Pinsean plé leis na nithe seo a leanas:

  Pinsin Stáit /strong> – chun faisnéis a fháil faoi phinsin stáit, déan teagmháil le:

  An Roinn Coimirce Sóisialaí Bóthar an Choláiste

  Bóthar an Choláiste

  Sligeach

  F91 T384

  Teil: 071 915 7100

  Íosghlao: 1890 500 000

  Láithreán gréasáin: www.welfare.ie

  Cúrsaí cánach – chun faisnéis a fháil faoi chúrsaí cánach, déan teagmháil le:

  An Rannóg um Sheirbhísí Airgeadais (Pinsin)

  Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

  Teach Ballaugh

  73-79 Sráid an Mhóta Íochtarach

  Baile Átha Cliath 2

  D02 PX37

  Teil: 1890 60 50 90

  Láithreán gréasáin: www.revenue.ie

  An tÚdarás Pinsean

  Déan Teagmháil Linn

   Molaimid duit iniúchadh a dhéanamh ar ár láithreán gréasáin má bhíonn ceist agat toisc go bhféadfadh sé go mbeadh an t-eolas atá uait ar fáil air cheana féin.

   Mura bhfuil tú in ann teacht ar an eolas ar ár láithreán gréasáin, is féidir le baill i scéimeanna pinsin, iontaobhaithe, fostóirí, tionscal na bpinsean, an pobal i gcoitinne agus na meáin chumarsáide fiosrúchán ginearálta a dhéanamh trínár bhfoirm r-phoist.

   Seol r-phost chuig an Údarás Pinsean leis an bhfoirm thíos

   Tá gach réimse a bhfuil (*) leis riachtanach

   Seoladh

   An tÚdarás Pinsean

   Teach Verschoyle

   28-30 Sráid an Mhóta Íochtarach

   Baile Átha Cliath 2

   D02 KX27

   Teileafón

   Teil: 01-6131900

   Íosghlao: 1890 656565

   Bíonn na línte teileafóin ar oscailt Luan go Déardaoin ó 9:00 r.n. go dtí 5:30 i.n., agus ar an Aoine ó 9:00

   R-phost

   Fiosrúcháin Ghinearálta:

   info@pensionsauthority.ie

   Fiosrúcháin Ghinearálta:

   media@pensionsauthority.ie