Faisnéis Airgeadais agus Soláthair

Is féidir faisnéis airgeadais a bhaineann le hioncam agus caiteachas a fheiceáil ag 'Nasc(í) Gaolmhara' agus 'Comhad(í) Gaolmhara' thíos. 

Tá Plean Soláthair Chorparáidigh an Údaráis ar fáil sa chuid Comhad(i)r Comhaid Ghaolmhara ar an leathanach seo.

Chun féachaint ar na comórtais tairisceana reatha agus na conarthaí poiblí a bronnadh cliceáil https://irl.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicTenders

Foilsíonn an tÚdarás sonraí faoi íocaíochtaí os cionn €20,000 agus sonraí faoi chonarthaí a bhronn an tÚdarás ar níos mó ná €25,000. Tá na sonraí ar fáil le híoslódáil ón gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo.