Litir maidir le roghanna seirbhíse a fhágáil do scéim sochair shainithe

Treoracha le húsáid 

  • Is éard atá sa doiciméad eiseamláireach faoi 'Comhad(Comhaid) Ghaolmhara' thíos litir shamplach maidir le roghanna fágála seirbhíse do scéim pinsin le sochar sainithe (DB). Ní mór an t-eolas a chur in oiriúint don scéim phinsin/bhall ar leith agus b’fhéidir gur mhaith leat an leagan amach a leasú nó faisnéis bhreise a mheasann tú atá úsáideach don bhall a chur leis. 
  • I gcás ina n-úsáidtear figiúirí, is chun críocha léiriúcháin amháin iad.
  • Tá iarnótaí sa doiciméad eiseamláireach a thugann tuilleadh eolais don té atá ag ullmhú na litreach roghanna fágála seirbhíse. Déileálann siad seo le:

          – faisnéis atá le tabhairt i gcás ina mbeidh ordú coigeartaithe pinsin i bhfeidhm,

          – treoir nár cheart a chur i láthair ach na roghanna atá ar fáil don chomhalta ar leith,

          – má tá rogha ann maidir le sochair mhalartacha,

          – teorainn ama nach mór don chomhalta aistriú a iarraidh,

          – aon sochair bhreise atá iníoctha agus cibé ar aistríodh aon mhéideanna gan na comhaltaí
            toiliú,

          – forálacha faoina bhféadfar/ faoina ndéanfar sochair a mhéadú, agus

          – modhnú ar an ráiteas riosca.

Cé go measann an tÚdarás Pinsean go bhfuil an litir shamplach seo maidir le roghanna fágála seirbhíse ullmhaithe de réir na reachtaíochta ábhartha an 7 Aibreán 2015, ba cheart d’aon duine a ullmhaíonn litir roghanna fágála seirbhíse iad féin a shásamh go bhfuil an fhaisnéis a thugann siad ag comhlíonadh na gceanglas reachtaíochta is infheidhme.