Litir maidir le roghanna seirbhíse a fhágáil do scéim ranníocaíochtaí sainithe

Treoracha le húsáid 

  • Is éard atá sa doiciméad eiseamláireach faoi 'Comhad(Comhaid) Ghaolmhara' thíos litir shamplach maidir le roghanna fágála seirbhíse do scéim phinsin ranníocaíochta sainithe (DC). Ní mór an t-eolas a chur in oiriúint don scéim phinsin/bhall ar leith agus b’fhéidir gur mhaith leat an leagan amach a leasú nó faisnéis bhreise a mheasann tú atá úsáideach don bhall a chur leis. 
  • I gcás ina n-úsáidtear figiúirí, is chun críocha léiriúcháin amháin iad.
  • Tá iarnótaí sa doiciméad eiseamláireach a thugann tuilleadh eolais don té atá ag ullmhú na litreach roghanna fágála seirbhíse. Déileálann siad seo le:

          – faisnéis atá le tabhairt i gcás ina mbeidh ordú coigeartaithe pinsin i bhfeidhm,

          – treoir nár cheart a chur i láthair ach na roghanna atá ar fáil don chomhalta ar leith,

          – an bhfuil ranníocaíochtaí deonacha breise agus/nó aistrithe i,

          – teorainneacha ama ina gcaithfidh an comhalta aistriú a iarraidh, agus

          – má aistríodh aon mhéideanna gan toiliú an chomhalta.

Cé go measann an tÚdarás Pinsean go bhfuil an litir shamplach seo maidir le roghanna fágála seirbhíse ullmhaithe de réir na reachtaíochta ábhartha amhail an 19 Nollaig 2014, ba cheart d’aon duine a ullmhaíonn litir roghanna fágála seirbhíse iad féin a shásamh go bhfuil an fhaisnéis a thugann siad ag cloí leis na ceanglais reachtúla is infheidhme.