Litir maidir le roghanna scoir do scéim sochair shainithe

Treoracha le húsáid 

  • Is éard atá sa doiciméad eiseamláireach faoi 'Comhad(Comhaid) Ghaolmhara' thíos litir shamplach maidir le roghanna scoir do scéim pinsin le sochar sainithe (DB). Ní mór an t-eolas a chur in oiriúint don scéim phinsin/bhall ar leith agus b’fhéidir gur mhaith leat an leagan amach a leasú nó faisnéis bhreise a mheasann tú atá úsáideach don bhall a chur leis.
  • I gcás ina n-úsáidtear figiúirí, is chun críocha léiriúcháin amháin iad.
  • Níor cheart ach na roghanna sin atá ar fáil don chomhalta a liostú sa litir roghanna agus san fhoirm. Mar shampla, ní bheadh ​​alt 3 i litir chuig comhalta nach bhfuil ranníocaíochtaí deonacha breise aige. Mar an gcéanna, mura soláthraíonn an scéim rogha eile ar phinsean méadaithe, ní bheadh ​​an rogha seo san áireamh.
  • Tá roinnt toimhdí a d’fhéadfaí a dhéanamh agus sochair/roghanna á ríomh liostaithe i rannán 2. Má tá aon toimhdí eile déanta b’fhéidir gur mhaith leat a chur leis an liosta seo.
  • Tá fonótaí sa doiciméad eiseamláireach a thugann tuilleadh faisnéise don bhall.

Cé go measann an tÚdarás Pinsean gur ullmhaíodh an litir shamplach seo maidir le roghanna scoir de réir na reachtaíochta ábhartha an 30 Meán Fómhair 2015, ba cheart d’aon duine atá ag ullmhú litir roghanna scoir a shásamh go bhfuil an fhaisnéis a thugann siad ag comhlíonadh na gceanglas reachtaíochta is infheidhme.