Litir maidir le roghanna scoir le haghaidh scéime ranníocaíochtaí sainithe

Treoracha le húsáid 

  • Is éard atá sa doiciméad eiseamláireach faoi 'Comhad(Comhaid) Ghaolmhara' thíos litir shamplach maidir le roghanna scoir do scéim pinsin le ranníocaíochtaí sainithe (DC). Ní mór an t-eolas a chur in oiriúint don scéim phinsin/bhall ar leith agus b’fhéidir gur mhaith leat an leagan amach a leasú nó faisnéis bhreise a mheasann tú atá úsáideach don bhall a chur leis.
  • I gcás ina n-úsáidtear figiúirí, is chun críocha léiriúcháin amháin iad.
  • Níor cheart ach na roghanna sin atá ar fáil don chomhalta a liostú sa litir roghanna agus san fhoirm.
  • Tá fonótaí sa doiciméad eiseamláireach a thugann tuilleadh faisnéise don bhall.

Cé go measann an tÚdarás Pinsean gur ullmhaíodh an litir shamplach seo maidir le roghanna scoir de réir na reachtaíochta ábhartha an 29 Meitheamh 2015, ba cheart d’aon duine a ullmhaíonn litir roghanna scoir a shásamh go bhfuil an fhaisnéis a thugann siad ag comhlíonadh na gceanglas reachtaíochta is infheidhme.