Pinsin san ionad oibre

Socraíonn fostóirí scéimeanna pinsin ghairme ar a dtugtar freisin mar phleananna pinsin chuideachta, agus is féidir leo cnapshuim saor ó cháin a sholáthar laistigh de theorainneacha áirithe, agus ioncam pinsin le linn scoir. Beidh na sochair seo bunaithe ar do thuilleamh deiridh nó gairme nó ar luach do chiste scoir.

Is é an buntáiste a bhaineann leis na scéimeanna seo ná:

  • cabhraíonn d’fhostóir le híoc i dtreo chostas na sochar,
  • gheobhaidh tú faoiseamh cánach ar do ranníocaíochtaí féin,
  • d'infheistíochtaí rolladh suas saor ó cháin, agus
  • tá an chnapshuim is féidir leat a thógáil ag am scoir saor ó cháin chomh maith suas le teorainneacha áirithe.

Ba cheart duit seiceáil agus féachaint an bhfuil scéim dá leithéid ag d’fhostóir agus an bhfuil tú incháilithe le bheith páirteach ann.

Mura dtugann d’fhostóir rochtain duit ar scéim pinsean ceirde nó má tá srianta áirithe i bhfeidhm ar a scéim, ní mór rochtain a sholáthar duit ar ghnáthchuntas coigiltis scoir pearsanta (CCSP). Le haghaidh tuilleadh sonraí féach an rannán 'CCSP'.