Ba mhaith liom Pinsean/PRSA a thosú

Tá sé tábhachtach coigilt le haghaidh scoir. Tá daoine ag maireachtáil níos faide agus ag maireachtáil níos gníomhaí agus iad ar scor. Mar thoradh air sin, tá sé níos tábhachtaí ná riamh duit smaoineamh ar cad as a dtiocfaidh d’ioncam nuair a théann tú ar scor.

Tá sé tábhachtach duit smacht a ghlacadh ar do phleanáil scoir agus cinntí a dhéanamh maidir le do phinsean beag beann ar d’aois. Is minic nach dtuigtear gur sócmhainn thar a bheith luachmhar é bheith i do bhall de scéim pinsin.

Tá áireamhán ar líne ag an Údarás Pinsean a ligeann duit na ranníocaíochtaí pinsin a bheadh ​​ort a íoc amach anseo a mheas chun díriú ar an leibhéal pinsin a bhfuil súil agat a fháil nuair a théann tú ar scor. Taispeánann an t-áireamhán duit na ranníocaíochtaí a bheadh ​​ort a íoc má thosaíonn tú anois, agus má fhanann tú go dtí níos gaire don scor chun tosú. Is féidir teacht ar an áireamhán ar an leathanach seo.

Mura bhfuil rochtain agat ar scéim pinsean cuideachta le híoc isteach, féadfaidh tú íoc isteach i gcuntas coigiltis scoir pearsanta (CCSP). Chun treoir a fháil maidir leis an gcineál seo cuntas coigiltis, cliceáil ar 'CCSP' le do thoil.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cineálacha éagsúla socruithe pinsin atá amuigh ansin, cliceáil ar an nasc ‘Do phinsean a thuiscint’.