Inrochtaineacht

Aithníonn an tÚdarás Pinsean cé chomh tábhachtach is atá sé a chinntiú gur féidir le cách ár láithreán gréasáin a úsáid agus tá sé tiomanta do rátáil AA a choinneáil de réir Threoirlínte Inrochtaineachta Inneachair Gréasáin Fheadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda (W3C). Tá sé mar aidhm ag an Údarás cloí le Treoirlínte Inrochtaineachta TF an Údaráis Náisiúnta Míchumais chomh maith.