Nuacht

 • 6 Már

  Roghnú na gcéad Ghrúpaí Geallsealbhóirí eile de chuid ÚÁPGE

  Dé Céadaoin 6 Márta 2024: Tá EIOPA ag seoladh glao ar léiriú spéise do phearsanra oiriúnach chun a dhá ghrúpa geallsealbhóirí a athnuachan: Éascaíonn Grúpaí Geallsealbhóirí ÚÁPGE comhairliúchán EIOPA le geallsealbhóirí san Eoraip ar shaincheisteanna amhail caighdeáin theicniúla, treoirlínte, agus moltaí a bhaineann leis an árachas. agus earnálacha pinsin. Seo deis ar leith do… Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 2 Jan

  Athrú ar ríomh na dtáillí le haghaidh scéimeanna pinsean ceirde

  2 Eanáir 2024: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean athrú ar ríomh na dtáillí do scéimeanna pinsean ceirde ina bhfuil 20 fostóir rannpháirteach nó níos mó. D’fhaomh an tAire Coimirce Sóisialaí, le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí, Seachadadh agus Athchóiriú an Phlean Forbartha Náisiúnta, sainmhíniú athbhreithnithe ar ‘bhall gníomhach’ don ... Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 18 Nollaig

  Foilsíonn an tÚdarás Pinsean a thuarascáil maidir le rannpháirtíocht agus torthaí iniúchta don bhliain 2023

  18 Nollaig 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean a thuarascáil rannpháirtíochta agus torthaí iniúchta le haghaidh 2023. Is é cuspóir na tuarascála tuairimí a roinnt ar na príomhthorthaí a sainaithníodh le linn ghníomhaíocht rannpháirtíochta agus iniúchta an Údaráis in 2023. Áiríodh leis na rannpháirtíochtaí aghaidh le duine cruinnithe le máistir-iontaobhais ranníocaíochtaí sainithe (MTanna) agus scéimeanna móra sochair shainithe (DB). … Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 6 Nollaig

  Faisnéis faoin bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta

  6 Nollaig 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis faoin bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta (SRP) dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean, tar éis an Treoir IORP II a thrasuí. Próiseas athbhreithnithe maoirseachta Ceanglaíonn Alt 26J d’Acht na bPinsean ar an Údarás SRPanna a sheoladh maidir leis na straitéisí, próisis agus nósanna imeachta tuairiscithe arna mbunú ag … Ar leanúint

  Léigh níos mó

 • 30 samhain

  Faisnéis ar ráiteas comhlíonta bliantúil 2023

  30 Samhain 2023: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis maidir leis an ráiteas comhlíonta bliantúil (ACS) do 2023 dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean. Ceanglas ráitis chomhlíonta bhliantúil Éilíonn alt 26T d’Acht na bPinsean ar iontaobhaithe ACS a ullmhú tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir gach bliain don bhliain roimhe sin chun críocha an … Ar leanúint

  Léigh níos mó