Téann ÚÁPGE i gcomhairle leis an gCoimisiún Eorpach maidir le hathbhreithniú ar Threoir IORP II ar chomhairle

6 2023 March: Ar an Aoine 3 Márta, sheol an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme (ÚEÁPC) comhairliúchán poiblí maidir lena dhréachtchomhairle theicniúil don Choimisiún Eorpach maidir leis an athbhreithniú atá le teacht ar Threoir IORP II.

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara freagra a thabhairt ar ÚÁPGE faoin 25 Bealtaine 2023. Foilseofar freagraí ar shuíomh Gréasáin ÚÁPGE mura marcáiltear iad faoi rún.

Is féidir tuilleadh sonraí a fháil ar leathanach comhairliúcháin ÚÁPGE.  

-Agus-