Eolas do pháirtithe leasmhara pinsin na hÉireann ar thaighde ÚÁPGE

2 2023 March: Tá faisnéis á foilsiú inniu ag an Údarás Pinsean maidir le seoladh taighde neamhspleách arna choimisiúnú ag an Údarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme (EIOPA) ar chur i bhfeidhm Threoir IORP II in Éirinn.

Tá ÚÁPGE agus an Coimisiún Eorpach ag tacú leis an Údarás i bhfeidhmiú maoirseachta riosca-bhunaithe atá ag breathnú chun cinn in Éirinn. Mar chuid den obair seo, tá taighde neamhspleách coimisiúnaithe ag ÚÁPGE ar shampla ionadaíoch d’iontaobhaithe Éireannacha, d’fhostóirí, agus de pháirtithe leasmhara eile sa tionscal pinsean. Is é cuspóir an taighde ná eolas a bhailiú ar na dúshláin atá roimh pháirtithe leasmhara pinsin na hÉireann maidir le cur i bhfeidhm IORP II.

Molann an tÚdarás go láidir dóibh siúd go léir a roghnaítear leas a bhaint as an deis a dtuairimí a thabhairt. Déanfar achoimre ar an bhfaisnéis a bhailítear mar chuid den taighde seo i bhformáid anaithnid agus cuirfear moltaí ÚÁPGE ar an eolas don Údarás maidir lena ghníomhaíochtaí maoirseachta amach anseo agus maidir lena chur i bhfeidhm maidir le maoirseacht riosca-bhunaithe atá ag breathnú chun cinn in Éirinn.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie