Socruithe comhalta amháin ag fanacht ar fhaomhadh na gCoimisinéirí Ioncaim

11 Bealtaine 2023: Ar 29 Meán Fómhair 2022, thug an tÚdarás Pinsean le fios nach bhfuiltear ag súil go n-ullmhóidh iontaobhaithe socruithe aonchomhalta (OMAanna) a bunaíodh an 22 Aibreán 2021 nó ina dhiaidh sin agus a thug gealltanas foirmiúil chun na sócmhainní a fhoirceannadh agus a aistriú, tuarascáil bhliantúil agus cuntais iniúchta, ar choinníoll go ndearna na hiontaobhaithe an gealltanas foirmiúil roimh an 31 Nollaig 2022 agus go ndéantar an OMA a fhoirceannadh tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an gealltanas foirmiúil a dhéanamh.

Is eol don Údarás go bhfuil roinnt OMAnna a cuireadh isteach ar an gcóras PDR le haghaidh clárúcháin atá fós ag fanacht le ceadú na gCoimisinéirí Ioncaim, agus mar sin ní féidir tús a chur le foirceannadh. Is mian leis an Údarás a chur in iúl d’iontaobhaithe go bhfuil sé mhí ag na scéimeanna seo ó dháta faofa na gCoimisinéirí Ioncaim chun foirceannadh agus aistriú sócmhainní a thabhairt chun críche.

Ba chóir a thabhairt faoi deara nach mbaineann an éascú seo ach le scéimeanna ina bhfuil formheas iarrtha cheana féin trí PDR roimh fhoilsiú an fhógra seo. Táthar ag súil go gcomhlíonfaidh aon OMAnna eile go hiomlán le héifeacht láithreach. Leanfaidh an tÚdarás ag déanamh monatóireachta gníomhach ar bhunú aon OMAnna nua.

-Agus-

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie