Seolann an tÚdarás Pinsean suirbhé ar scéimeanna pinsin

30 Meitheamh 2023: Inniu, tá an tÚdarás Pinsean ag seoladh suirbhé ar rogha scéimeanna pinsin le sochar sainithe agus le ranníocaíochtaí sainithe. Is é cuspóir an tsuirbhé measúnú a dhéanamh ar fheasacht iontaobhaithe agus ar bhainistiú riosca.

Baileoidh an tÚdarás sonraí suirbhé gan ainm ag baint úsáide as ardán suirbhé digiteach. Foilseofar torthaí an tsuirbhé i mí Mheán Fómhair.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie