Comhdháil Riosca an Údaráis Pinsean: Dé Céadaoin 11 Deireadh Fómhair

29 Bealtaine 2023: Inniu, d’fhógair an tÚdarás Pinsean a Chomhdháil Riosca atá le teacht a bheidh ar siúl ar maidin an 11 Deireadh Fómhair 2023 in Óstán an Marker i mBaile Átha Cliath. Is é cuspóir na comhdhála ná bainistíocht riosca na scéime pinsin a mheas, lena n-áirítear ionchais an Údaráis. Tá an chomhdháil dírithe ar iontaobhaithe, sealbhóirí príomhfheidhmeanna bainistíochta riosca agus comhairleoirí scéimeanna pinsin.

Foilseofar sonraí na gcainteoirí, an clár oibre agus conas clárú don chomhdháil sé seachtaine roimh dháta na comhdhála.

-Agus-

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie