Iarratas ar thograí ón gComhairle Pinsean

22 2023 Meitheamh: D'fhoilsigh an Chomhairle Pinsean a iarraidh ar thograí ó pháirtithe leasmhara chun measúnú a dhéanamh ar indéantacht theicniúil Togra Malartach um Rollú Gluaisteán. Ní mór freagraí ar iarratas na Comhairle a chur isteach tríd an áis ríomhphoist ar eTenders.gov.ie faoi 12:00 an 7 Iúil 2023.