Meabhrúchán d’iontaobhaithe ar spriocdhátaí foirceanta, nuashonrú ar stádas scéime ar PDR agus úsáid tuarascálacha bliantúla eile

Dé Céadaoin 7 Meitheamh 2023: Inniu, meabhraíonn an tÚdarás Pinsean d’iontaobhaithe go gcaithfear scéimeanna pinsin a fhoirceannadh faoin spriocdháta cuí nó na caighdeáin nua faoi Acht na bPinsean a chomhlíonadh.

Meabhraítear d’Iontaobhaithe freisin stádas a scéime ar Chlár Sonraí Pinsean an Údaráis (PDR) a nuashonrú.

Imlíníonn an tÚdarás freisin an úsáid a bhaintear as tuarascálacha bliantúla eile sa chás go bhfuil cinneadh déanta ag iontaobhaithe a scéim pinsin a fhoirceannadh.

Foirceannadh spriocdhátaí

I gcás socruithe aonchomhalta (OMAanna) arna mbunú an 22 Aibreán 2021 nó ina dhiaidh (OMAanna nua), ní mór d’iontaobhaithe a chinntiú go ndéantar a scéim a fhoirceannadh go hiomlán tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2023. Tá eisceacht déanta ag an Údarás do líon teoranta iontaobhaithe. OMAnna nua atá ag fanacht ar fhaomhadh na gCoimisinéirí Ioncaim roimh 11 Bealtaine 2023. Tá sé mhí ag na hiontaobhaithe seo ó dháta faofa na gCoimisinéirí Ioncaim chun foirceannadh a scéime a thabhairt chun críche.

Ní mór d’iontaobhaithe grúpscéimeanna pinsin a chinntiú go ndéantar a scéim pinsin a fhoirceannadh go hiomlán tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2023.

Tá tuilleadh faisnéise ar na spriocdhátaí sin ar fáil sna foláirimh nuachta a fhoilsítear ar 29 Meán Fómhair 20223 2022 Samhain agus 11 Bealtaine 2023.

PDR a nuashonrú le stádas scéime

Meabhraítear d’Iontaobhaithe a chinntiú go nuashonraíonn a riarthóir scéime PDR le stádas reatha na scéime. Ní mór stádas na scéime ar PDR a athrú go ‘foirceannadh’ nuair a bheidh an foirceannadh críochnaithe.

Tuarascáil bhliantúil eile

Féadfaidh iontaobhaithe OMAnna nua agus grúpscéimeanna beaga a bhfuil níos lú ná 100 comhalta gníomhach agus iarchurtha acu tuarascáil bhliantúil mhalartach a tháirgeadh má chríochnaíonn siad an foirceannadh laistigh den spriocdháta ábhartha.

-Agus-

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:
Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
r-phost: info@pensionsauthority.ie