Tuarascáil ar thástáil struis uile-Eorpach 2022 ar scéimeanna pinsean ceirde

14 Nollaig 2022: Tá an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme (ÚEÁPC) tar éis a cheathrú tástáil struis uile-Eorpach ar IORPanna (scéimeanna pinsin) a thabhairt chun críche. I gcleachtadh 2022 rinneadh measúnú ar athléimneacht na IORPanna rannpháirteacha i gcoinne cás athraithe aeráide, arb ionann é agus an chéad tástáil struis aeráide do IORPanna sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch. Tá tuarascáil 2022 ar fáil ar an láithreán gréasáin ÚÁPGE. Gabhann an tÚdarás Pinsean buíochas leo siúd a bhí bainteach le torthaí a chur isteach do na 28 IORP Éireannach a ghlac páirt.

-Agus-

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 6131900
r-phost: International@pensionsauthority.ie