Toimhdí réamh-mheastacháin ráiteas sochair pinsin nuashonraithe

10 2023 March: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean treoir nuashonraithe chun na toimhdí a úsáidtear i ráitis sochair phinsin a chinneadh, mar a cheanglaítear faoi Rialachán 34(4) de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme) 2021.

Coinníonn an nuashonrú comhsheasmhach le treoir leasaithe le déanaí ó Chumann na nAchtúirí in Éirinn maidir le réamh-mheastacháin pinsin.

Tá an leagan is déanaí den treoir ar fáil ar an toimhdí réamh-mheastacháin ráitis shochair phinsin leathanach de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

-Agus-