Torthaí Chlár Rannpháirtíochta 2020 ar Mháistir-Iontaobhais

Dé Luain 30 Samhain 2020: Foilsíonn an tÚdarás Pinsean a Chinntí Clár Rannpháirtíochta 2020 ar Mháistir-Iontaobhais.

Tá an Tuarascáil ar fáil faoin gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

An tAonad Maoirseachta agus Forfheidhmithe
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900

MTsupervision@pensionsauthority.ie 

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie