Seoladh tástáil struis 2022 ar fud an AE ar scéimeanna pinsean gairme

Dé Luain 11 Aibreán 2022: Sheol an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme (ÚEÁPC) a cheathrú tástáil struis ar fud an AE d’institiúidí um sholáthar scoir ceirde (IORPanna) Dé Luain 4 Aibreán 2022, ag díriú ar athléimneacht IORPanna an AE a thástáil i gcoinne cásanna athraithe aeráide.

Cleachtadh tríbhliantúil atá sa tástáil struis chun athléimneacht agus leochaileachtaí féideartha na hearnála pinsin le sochar sainithe Eorpach (DB) agus le ranníocaíochtaí sainithe (DC) a mheasúnú. Tá an cleachtadh deartha chun léargas a thabhairt ar an gcaoi a dtéann suaitheadh ​​eacnamaíoch, mar bhoilsciú, i bhfeidhm ar IORPanna agus ar an ngeilleagar i gcoitinne dá bharr.

Clúdaíonn an tástáil struis IORPanna le scéimeanna DB agus DC i ngach tír de chuid an LEE a bhfuil earnálacha ábhartha IORP acu, ar mó iad ná EUR 500 milliún i sócmhainní. Tá scéimeanna níos mó roghnaithe ag an Údarás Pinsean chun páirt a ghlacadh sa tástáil struis agus rachaidh sé i dteagmháil leo go díreach.

Is é an 13 Meitheamh 2022 an spriocdháta chun na sonraí a chur faoi bhráid an Údaráis Pinsean. Tugtar cuireadh do IORPanna rannpháirteacha leas a bhaint as próiseas tiomnaithe Ceisteanna agus Freagraí ÚÁPGE trí theagmháil a dhéanamh lena n-údaráis inniúla náisiúnta. Is féidir tuilleadh sonraí faoin tástáil struis lena n-áirítear amlínte agus an creat iomlán tástála struis a fháil ar an láithreán gréasáin ÚÁPGE.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: (01) 6131900

Ríomhphost: International@pensionsauthority.ie