Faisnéis faoin scéim phinsin bhliantúil agus faoi tháillí CCSP do 2021

Déardaoin 26 Samhain 2020: Ní bheidh aon ardú ar tháillí do scéimeanna ceirde nó CCSP in 2021.

Tá plé déanta ag an Údarás Pinsean leis an Aire agus leis an Roinn Coimirce Sóisialaí, áfach, ar an gcostas méadaithe a bhaineann le maoirseacht pinsean. Táthar ag súil mar sin go dtiocfaidh méadú ar tháillí do scéimeanna ceirde in 2022, agus tá sé beartaithe dul i gcomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha mar chuid den phróiseas seo. 

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie