Comhlíonadh socruithe nua aon chomhalta

23 Meitheamh 2022: Inniu, eisíonn an tÚdarás Pinsean meabhrúchán breise d’iontaobhaithe maidir le socruithe aonchomhalta (OMAanna) arna mbunú an 22 Aibreán 2021 nó ina dhiaidh sin maidir leis an spriocdháta comhlíonta atá le teacht an 1 Iúil 2022. Leagann an tÚdarás amach freisin a sheasamh maidir le bunú leanúnach OMAnna neamhchomhlíonta tar éis an 1 Iúil 2022. 

Ní mór d’aon OMA a bhunófar an 22 Aibreán 2021 nó ina dhiaidh sin ceanglais iomlána Acht na bPinsean, 1990, arna leasú (an tAcht), lena n-áirítear ceanglais nua Threoir IORP II, a chomhlíonadh faoin 1 Iúil 2022. Forchuireann na ceanglais sin caighdeáin i bhfad níos airde. agus ceanglais maidir le scéimeanna pinsin Éireannacha, lena n-áirítear OMAnna arna mbunú an 22 Aibreán 2021 nó dá éis.

Tá imní ar an Údarás maidir le bunú OMAnna nua ó Aibreán 2021 agus an bhfuil na scéimeanna pinsin sin ag comhlíonadh an Achta. Tá na hoibleagáidí nua a tugadh isteach le Treoir IORP II deartha chun cosaint tomhaltóirí a uasmhéadú agus ní cheadóidh an tÚdarás do scéimeanna a bheith neamhchomhlíontach leis na ceanglais nua.

Thug an tÚdarás faoi deara go sonrach gur bhunaigh cuideachtaí árachais go leor de na OMAnna nua agus bhuail sé le déanaí leis na cuideachtaí sin chun iad a chur ar an eolas faoina imní. Thug an tÚdarás le fios do chuideachtaí árachais nach dócha go sroichfidh úsáid seirbhísí agus polasaithe caighdeánaithe iontaobhaithe, ceapacháin sealbhóirí príomhfheidhme agus cuntais iniúchta a mhacasamhlú thar punann mór OMAnna an tairseach comhlíonta. Chomhairligh an tÚdarás freisin d’árachóirí nach nglacfar le neamhchomhlíonadh OMAnna nua tar éis an 1 Iúil 2022 agus go bhféadfaí gníomh forfheidhmithe, suas go dtí agus lena n-áirítear ionchúiseamh a dhéanamh i gcoinne iontaobhaithe na scéime pinsin atá freagrach as OMAnna neamhchomhlíontacha a rith.

Tar éis an 1 Iúil, déanfaidh an tÚdarás sraith iniúchtaí ar an láthair agus lasmuigh den láthair ar OMAnna arna mbunú tar éis an 22 Aibreán 2021, lena n-áirítear cuideachtaí árachais. Moltar do dhaoine aonair nó do chuideachtaí atá ina n-iontaobhaithe ar scéimeanna pinsin dá leithéid seiceáil go bhfuil a gcuid oibleagáidí á gcomhlíonadh acu agus dul i dteagmháil láithreach lena gcomhairleoir airgeadais nó lena gcuideachta árachais má bhíonn aon cheist acu.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie