Anailísí Sonraí EO

Déardaoin 12 Nollaig 2019: Tá an tÚdarás Pinsean ag iarraidh Anailísí Sonraí (Oifigeach Feidhmiúcháin) a earcú le dul isteach in Aonad Faisnéise Rialála (RIU) an Údaráis Pinsean. Is post buan é seo.

Ní mór don Anailísí Sonraí, i measc riachtanais eile, ar a laghad bliain de thaithí oibre ábhartha agus/nó cáilíocht tríú leibhéal san eolaíocht ríomhaireachta, staitisticí matamaitice, eolaíocht sonraí nó disciplín comhionann a bheith aige, chomh maith le haird láidir ar mhionsonraí agus rian cruthaithe. taifead ar bhaint amach cuspóirí agus spriocdhátaí dúshlánacha.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná 12 meán lae Dé Luain, 20 Eanáir 2020.

Tá tuilleadh eolais maidir le riachtanais an róil agus an próiseas iarratais le fáil sa leabhrán eolais d’iarrthóirí atá ar fáil sa mhír Comhad(Comhaid) Gaolmhara thíos.