Ceisteanna Coitianta ar an gCúlchiste Caighdeán Maoinithe

Dé Luain 23 Meán Fómhair 2019: Tá CCanna foilsithe ag an Údarás Pinsean ar riachtanais chúlchiste caighdeánacha maoinithe Acht na bPinsean 1990, arna leasú (an tAcht). Tá na CCanna seo deartha chun cabhrú le hiontaobhaithe agus achtúirí scéime measúnú a dhéanamh ar cibé an sásaíonn scéim an cúlchiste caighdeánach maoinithe mar a fhoráiltear in alt 44(2) den Acht. Ba chóir a thabhairt faoi deara gur tuairimí an Údaráis Pinsean amháin na tuairimí a nochtar sna CCanna seo agus nach bhfuil siad ceaptha a bheith ina ráiteas údarásach ar an dlí.

Tá na CCanna ar fáil faoin rannán Comhad(í) Gaolmhara de leathanach na gCeisteanna Coitianta ar phinsin ar shuíomh Gréasáin an Údaráis anseo.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: (01) 613 1900

info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a bunaíodh le hAcht na bPinsean 1990 chun scéimeanna pinsean ceirde, RAC iontaobhais agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) a rialú agus chun comhairle a chur ar an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí maidir le forbairt polasaí pinsin foriomlán. Féach www.pensionsauthority.ie