Nóta treorach ar Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cearta Forlíontacha Pinsin) 2019

Déardaoin 28 Samhain 2019: Tá nóta treorach foilsithe ag an Údarás Pinsean ar an Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cearta Forlíontacha Pinsin) 2019 (I.R. Uimh. 447 de 2019). Tugann na Rialacháin seo forálacha áirithe de Threoir 2014/50/AE (an Treoir Inaistritheachta) i bhfeidhm ón 13 Meán Fómhair 2019. Is é cuspóir na Treorach Inaistritheachta feidhmiú an chirt chun saorghluaiseachta idir Ballstáit an AE a éascú d’oibrithe trí laghdú a dhéanamh. na constaicí a chruthaítear le rialacha áirithe maidir le scéimeanna pinsean forlíontacha a bhaineann le caidreamh fostaíochta. Is é cuspóir an nóta treorach ná treoir a sholáthar d’iontaobhaithe agus d’fhostóirí ar éifeacht na leasuithe a rinne na Rialacháin ar Acht na bPinsean. Tá an nóta treorach ar fáil ón gcuid Treorach de shuíomh Gréasáin an Údaráis anseo.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: (01) 613 1900

pensionsdata@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

An tÚdarás Pinsean

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a bunaíodh le hAcht na bPinsean 1990 chun scéimeanna pinsean ceirde, RAC iontaobhais agus Cuntais Choigiltis Scoir Pearsanta (CCSP) a rialú agus chun comhairle a chur ar an Aire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí maidir le forbairt polasaí pinsin foriomlán. Féach www.pensionsauthority.ie