Anailísí HEO agus Ceannaire Foirne

Dé Máirt 10 Nollaig 2019: Tá an tÚdarás Pinsean ag iarraidh Anailísí agus Ceannaire Foirne (Ardoifigeach Feidhmiúcháin) a earcú le dul isteach in Aonad Faisnéise Rialála (RIU) an Údaráis Pinsean. Is post buan é seo.

Ní mór don Anailísí agus Ceannaire Foirne, i measc riachtanais eile, taithí bainistíochta dhá bhliain ar a laghad a bheith aige i dtimpeallacht ghairmiúil chomhchosúil agus/nó cáilíocht tríú leibhéal san eolaíocht ríomhaireachta, staitisticí matamaitice, eolaíocht sonraí nó disciplín comhionann, mar aon le haird láidir ar sonraí agus cuntas teiste cruthaithe maidir le cuspóirí agus spriocdhátaí dúshlánacha a bhaint amach.

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas ná 12 meán lae Dé Luain, 20 Eanáir 2020.

Tá tuilleadh eolais maidir le riachtanais an róil agus an próiseas iarratais le fáil sa leabhrán eolais d’iarrthóirí atá ar fáil sa mhír Comhad(Comhaid) Gaolmhara thíos.