HEO Bainisteoir Tionscadail TFC

Déardaoin 26 Meán Fómhair 2019: Tá an tÚdarás Pinsean ag iarraidh Ardoifigeach Feidhmiúcháin Bainisteoir Tionscadail TFC a earcú le dul isteach san Aonad um Fhaisnéis Rialála (RIU). Is post buan é seo.  

Ní mór don iarrthóir rathúil, i measc riachtanais eile, taithí dhá bhliain ar a laghad a bheith aige ar bhainistíocht tionscadal TF tráchtála nó ar NFQ tríú leibhéal ábhartha leibhéal 8 nó níos airde. Ní mór dóibh freisin ar a laghad dhá bhliain de thaithí ag obair i dtimpeallacht forbartha bogearraí agus eolas ginearálta ar réimsí ábhartha ar nós dearadh, forbairt, tástáil agus bainistíocht scaoileadh, chomh maith le cur chuige réamhghníomhach i réiteach fadhbanna.

Is é an spriocdháta d'iarratais 12 meán lae Dé Céadaoin, 23 Deireadh Fómhair 2019.

Tá tuilleadh eolais maidir le riachtanais an róil agus an próiseas iarratais le fáil sa leabhrán eolais d’iarrthóirí atá ar fáil sa mhír Comhad(Comhaid) Gaolmhara thíos.

cliceáil le do thoil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi oibriú san Údarás Pinsean.