Faisnéis le haghaidh grúpscéimeanna pinsean an 1 Eanáir 2023 spriocdháta comhlíonta

3 2022 Samhain: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis maidir le grúpscéimeanna pinsin atá faoi réir spriocdháta comhlíonta an 1 Eanáir 2023.

Ní mór do na scéimeanna pinsin seo ceanglais iomlána Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, a chomhlíonadh, lena n-áirítear ceanglais nua Threoir IORP II, ón 1 Eanáir 2023 ar aghaidh. Mar sin féin, má dhéantar gealltanas foirmiúil roimh an 1 Eanáir 2023 chun grúpscéim pinsean a fhoirceannadh agus sócmhainní na scéime a aistriú chuig máistir-iontaobhas nó chuig CCPS, ní bheidh ar iontaobhaithe ceanglais nua IORP II a chomhlíonadh ar an gcoinníoll go críochnófar an t-aistriú, agus cuirfear deireadh leis an scéim, faoi dheireadh 2023.

Bheadh ​​treoir i scríbhinn ón bhfostóir do na hiontaobhaithe chun an scéim a fhoirceannadh nó fógra ó na hiontaobhaithe do na comhaltaí á gcur in iúl dóibh go bhfuil sé ar intinn acu an scéim a fhoirceannadh i gceist le gealltanas foirmiúil scéim a fhoirceannadh.

Déanfaidh an tÚdarás faireachán ar an staid chomhlíonta tar éis an 1 Eanáir 2023 agus breithneofar gníomh forfheidhmithe más gá. Ba cheart d’Iontaobhaithe a chinntiú go ndéantar Clár Sonraí Pinsean an Údaráis (PDR) a nuashonrú chun cinneadh a dhéanamh maidir le scéim pinsin a fhoirceannadh a luaithe is féidir ach ar aon chuma tráth nach déanaí ná 12 sheachtain tar éis an cinneadh sin a dhéanamh.  

Deireadh

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie