Eolas ar leasuithe ar na Rialacháin um Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise) 2006

14 Iúil 2022: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis d’iontaobhaithe ar chur i bhfeidhm na gceanglas um thuarascáil bhliantúil iniúchta dá bhforáiltear faoi Rialacháin na Scéimeanna Pinsin Ghairme (Nochtadh Faisnéise) (Leasú) 2022 (IR Uimh. 295 de 2022).

Socruithe aon chomhalta (OMAs)

  • Ceanglaítear ar iontaobhaithe OMA arna bhunú an 22 Aibreán 2021 nó ina dhiaidh sin tuarascáil bhliantúil agus cuntais iniúchta a sholáthar do bhliain scéime dar críoch an 31 Iúil 2022 nó dá éis.
  • Ní cheanglóidh an tÚdarás ar iontaobhaithe OMA arna bhunú an 22 Aibreán 2021 nó dá éis tuarascáil bhliantúil agus cuntais iniúchta a sholáthar do bhliain scéime dar críoch 31 Iúil 2022.

Scéimeanna beaga le níos lú ná 100 ball

  • Ceanglaítear ar iontaobhaithe scéime bhig tuarascáil bhliantúil agus cuntais iniúchta a sholáthar do bhliain scéime dar críoch an 31 Iúil 2022 nó dá éis.
  • Ní cheanglóidh an tÚdarás ar iontaobhaithe mionscéime tuarascáil bhliantúil agus cuntais iniúchta a tháirgeadh do bhliain scéime dar críoch 31 Iúil 2022. Ceanglaítear ar iontaobhaithe scéime bhig tuarascáil bhliantúil eile a sholáthar do bhliain scéime dar críoch 31 Iúil 2022. Iúil XNUMX.

Deireadh

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie