Eolas ar cheapacháin sealbhóirí príomhfheidhme

27 Meán Fómhair 2022: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis d’iontaobhaithe ar cheapachán soláthraí seirbhíse chun níos mó ná príomhfheidhm amháin a chomhlíonadh.

De réir Chód Cleachtais an Údaráis d’iontaobhaithe, nuair a dhéanann iontaobhaithe conradh seachfhoinsithe le soláthraí seirbhíse, ní mór duine ainmnithe a shonrú mar dhuine atá freagrach as an bpríomhfheidhm ábhartha a sheachadadh.

Féadfaidh iontaobhaithe an soláthraí seirbhíse céanna a cheapadh chun na príomhfheidhmeanna iniúchta inmheánaigh agus bainistíochta riosca le haghaidh scéime a sheachadadh fad is atá na daoine aonair ainmnithe atá freagrach as seirbhísí a sholáthar laistigh den aonán sin difriúil agus go bhfuil róil agus acmhainní ar leith acu. Ní mór na príomhfheidhmeanna éagsúla a fheidhmiú go neamhspleách le cosaintí cuí chun a chinntiú go seachnófar coinbhleachtaí leasa. Go háirithe, ba cheart go mbeadh na hiontaobhaithe sásta go bhfuil na cleachtais agus na nósanna imeachta riachtanacha curtha i bhfeidhm ag an soláthraí seirbhíse chun neamhspleáchas na feidhme iniúchta inmheánaigh laistigh dá oibríochtaí foriomlána a chinntiú.  

Meabhraítear d’Iontaobhaithe nach mór dóibh fógra a thabhairt don Údarás maidir le haon socrú maidir le heafhoinsiú príomhfheidhm tráth nach déanaí ná ceithre seachtaine tar éis an socrú sin a dhéanamh ach in aon chás sula dtiocfaidh an comhaontú i leith an tsocraithe sin i bhfeidhm. Tá treoir maidir le conas an tÚdarás a chur ar an eolas faoi cheapacháin sealbhóirí príomhfheidhme ar fáil ag an Údarás láithreán gréasáin.

Deireadh

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie