Faisnéis faoi aistrithe comhshocraithe aonchomhalta (OMA) chuig máistiriontaobhais

29 Meán Fómhair 2022: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis maidir le táillí imeachta, tuarascálacha bliantúla iontaobhaithe agus cuntais iniúchta do OMAnna a aistríonn go máistir-iontaobhas.

Táillí scoir

De réir alt 147(c) de Chód Cleachtais an Údaráis d'iontaobhaithe, ní mór do chomhaltaí nó do chomhaltaí ionchasacha a bheith in ann sócmhainní a aistriú isteach agus amach as máistir-iontaobhas gan mhuirear. Mar sin, ní féidir aon mhuirir scoir a chur i bhfeidhm maidir le sócmhainní arna sealbhú faoin máistir-iontaobhas, lena n-áirítear polasaí árachais atá i seilbh na n-iontaobhaithe laistigh den mháistir-iontaobhas. Níl aon athrú ar an seasamh seo.

Mar sin féin, beidh feidhm ag an méid seo a leanas maidir le OMAnna atá ann cheana a aistríonn go máistir-iontaobhas:

• Is féidir muirir scoir a chur i bhfeidhm ar na sócmhainní imfhálaithe a aistrítear ón OMA atá ann cheana go dtí an máistir-iontaobhas ionas gur féidir aon tréimhse muirir scoir atá ann cheana a thabhairt ar aghaidh do na sócmhainní imfhálaithe sin.

• Féadfar muirir scoir a chur i bhfeidhm i gcás, ar dháta an aistrithe chuig an máistir-iontaobhas, go bhfuil ranníocaíochtaí á ndéanamh leis an OMA atá faoi réir muirear scoir ar luach carntha na ranníocaíochtaí ábhartha sin má fhágann an comhalta laistigh den tréimhse muirir scoir ( m.sh., téarma 3 nó 5 bliana).

• Ní cheadaítear aon mhuirir scoir ar aon ranníocaíochtaí sa todhchaí leis an máistir-iontaobhas ach amháin sa sampla thuas nuair a bhíonn oibleagáid maidir le leibhéal reatha na ranníocaíochtaí ar feadh tréimhse muirear scoir sonraithe.

• Ní cheadaítear aon táillí scoir ar aon mhéadú ar ranníocaíochtaí (lena n-áirítear méaduithe uathoibríocha ar ranníocaíochtaí rialta, méaduithe roghnacha ar ranníocaíochtaí rialta nó ranníocaíochtaí breise).

• Ní fhéadfar aon tréimhse muirir scoir nua a ghearradh ar aon ranníocaíocht a luaithe a aistrítear sócmhainní OMA chuig an máistir-iontaobhas.

Tuarascáil bhliantúil iontaobhaithe agus cuntais iniúchta

I gcás ina bhfuil gealltanas foirmiúil tugtha ag iontaobhaithe OMA, arna bhunú an 22 Aibreán 2021 nó ina dhiaidh sin, an OMA a fhoirceannadh agus sócmhainní an OMA a aistriú chuig máistir-iontaobhas nó CCSP, ní bheidh an tÚdarás ag súil go n-ullmhóidh na hiontaobhaithe tuarascáil bhliantúil. tuarascáil agus cuntais iniúchta ar choinníoll:

• tá gealltanas foirmiúil tugtha ag na hiontaobhaithe roimh an 31 Nollaig 2022 chun an OMA a fhoirceannadh, agus

• déantar an OMA a fhoirceannadh tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an ceangaltas foirmiúil a dhéanamh.

Bheadh ​​treoir scríofa ón bhfostóir chuig na hiontaobhaithe san áireamh i ngealltanas foirmiúil an OMA a fhoirceannadh nó fógra ó na hiontaobhaithe don chomhalta á chur in iúl dó go bhfuil sé ar intinn acu an OMA a fhoirceannadh.

Eiseoidh an tÚdarás tuilleadh faisnéise maidir le grúpscéimeanna a aistríonn go máistir-iontaobhas nó CCSP sna seachtainí atá romhainn.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie