Cuireann IOPS comhairle ar mhaoirseoirí pinsin ar shaincheisteanna a bhaineann le sochair scoir amach anseo a thuar agus a chur in iúl

23 2022 March: D'eisigh Eagraíocht Idirnáisiúnta na Maoirseoirí Pinsin (IOPS) sraith dea-chleachtais maidir le réamh-mheastacháin pinsin: Dea-chleachtais chun réamh-mheastacháin pinsin a dhearadh, a chur i láthair agus a mhaoirsiú.

Is féidir an t-eolas a fháil anseo ar shuíomh Gréasáin an IOPS.