Comhairliúchán poiblí an ECFE maidir le Treochlár athbhreithnithe an OECD maidir le Dea-Dhearadh Pleananna Coigiltis Scoir le Ranníocaíocht Shainithe

Déardaoin 25 Márta 2021: Tá nuashonrú déanta ag an Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) agus ag a Meitheal um Pinsin Phríobháideacha (WPPP) ar Phlean Oibre an OECD maidir le Dea-Dhearadh Pleananna Coigiltis Scoir le Ranníocaíocht Shainithe (an Treochlár). Cuimsíonn an dréacht-Treochlár athbhreithnithe obair a rinne an OECD le cúpla bliain anuas agus tá sé ar fáil anois le haghaidh comhairliúcháin phoiblí.

Tá an dréacht-Treochlár athbhreithnithe agus na doiciméid tacaíochta ar fáil le hathbhreithniú ar an Láithreán gréasáin an OECD.

Más mian leat tuairimí cuiditheacha agus/nó tuairimí ar an Dréacht-Treochlár a sheoladh, seol iad go díreach chuig an OECD an 14 Aibreán 2021 nó roimhe sin. Ba cheart tuairimí a sheoladh ar ríomhphost chuig Sally Day-Hanotiaux (Sally.DAY-HANOTIAUX@oecd.org).