Toimhdí réamh-mheastacháin Ráiteas Sochar Pinsin

28 Iúil 2022: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean treoir chun na boinn tuisceana a úsáidtear i Ráitis Sochair Pinsin a chinneadh, mar a cheanglaítear faoi Rialachán 34(4) de Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Scéimeanna Pinsin Ghairme) 2021.

Déanfar an treoir a nuashonrú agus a oiriúnú le himeacht ama mar fhreagra ar fhorbairtí margaidh agus déimeagrafacha.

Beidh an leagan is déanaí den treoir ar fáil ar an Toimhdí réamh-mheastacháin Ráiteas Sochar Pinsin leathanach de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie