Seolann an tÚdarás Pinsean suirbhé scéime

9 Meitheamh 2022: Inniu, tá an tÚdarás Pinsean ag seoladh suirbhé gairid ar rogha scéimeanna sochair shainithe agus ranníocaíochtaí sainithe. Is é cuspóir an tsuirbhé measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn scéimeanna ó rinneadh an bunsuirbhé ar ullmhacht IORP II, a rinneadh in 2020.

Baileoidh an tÚdarás sonraí suirbhé gan ainm ag baint úsáide as ardán suirbhé digiteach. Foilseofar torthaí an tsuirbhé i mí Mheán Fómhair.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie