Foilsíonn an tÚdarás Pinsean treoir fostóra ar iontaobhais mháistir-ranníocaíochta sainithe

16 Nollaig 2021: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean treoir d’fhostóirí maidir le máistir-iontaobhais ranníocaíochtaí sainithe. Soláthraíonn an treoir faisnéis d’fhostóirí maidir le máistir-iontaobhais ranníocaíochta sainithe agus cad ba cheart dóibh a lorg agus máistir-iontaobhas á roghnú acu.

Tá an treoir ar fáil faoi Chomhad(Comhaid) Ghaolmhara thíos.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach: www.pensionsauthority.ie