Foilsíonn an tÚdarás Pinsean CCanna ar infheistíocht agus iasachtaíocht le haghaidh socruithe aon chomhalta

Dé Máirt 16 Samhain 2021: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean CCanna ar infheistíocht agus iasachtaíocht le haghaidh socruithe aon chomhalta faoi Acht na bPinsean, 1990, arna leasú (an tAcht).

Tá sé mar aidhm ag na CCanna atá ar fáil faoi Chomhad(í) Gaolmhara thíos cúnamh a thabhairt d’iontaobhaithe socruithe aonchomhalta chun a n-oibleagáidí faoin Acht a thuiscint maidir le rialacha infheistíochta agus iasachtaíochta agus na maoluithe atá ar fáil dóibh maidir leis na hoibleagáidí sin.

Tá na leaganacha is déanaí de CCanna ar fáil faoi na Ceisteanna Coitianta rannán de shuíomh Gréasáin an Údaráis.

Eolas le teacht

Foilseoidh an tÚdarás an fhaisnéis seo a leanas:

  • Cód Cleachtais deiridh an 18 Samhain 2021,
  • treoracha maidir le fógra a sheachfhoinsiú an 1 Nollaig 2021,
  • treoir don phobal agus d’fhostóirí faoi na híoschaighdeáin ar cheart dóibh a bheith ag súil leo ó mháistir-iontaobhais le linn na seachtaine dar tús an 13 Nollaig 2021, agus,
  • tuarascáil torthaí ar rannpháirtíocht an Údaráis le máistir-iontaobhais, scéimeanna SS agus DC i rith na seachtaine dar tús 13 Nollaig 2021

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie