Foilsíonn an tÚdarás Pinsean tuarascáil ar thorthaí suirbhé ullmhúcháin IORP II

Dé Céadaoin 17 Feabhra 2021: I mí na Samhna 2020, rinne an tÚdarás Pinsean suirbhé ar iontaobhaithe 100 scéim ranníocaíochtaí sainithe (DC) agus 100 scéim le sochar sainithe (DB) chun a fháil amach cé chomh ullmhaithe agus a bhí siad do na hathruithe a thiocfaidh as an Treoir IORP II (an Treoir). Roghnaíodh scéimeanna de mhéideanna éagsúla, le meascán de phróifílí iontaobhaithe go randamach ó chlár na scéimeanna pinsean gairme. Iarradh ar bhonn deonach an suirbhé a chomhlánú.

Léirigh torthaí an tsuirbhé go bhfuil leibhéal ginearálta feasachta ar an Treoir i measc iontaobhaithe ach go bhfuil leisce ann athruithe a dhéanamh chun ceanglais a chomhlíonadh go dtí go ndéantar an Treoir a thrasuí sa dlí. Creidtear go forleathan ina measc siúd a d’fhreagair go méadóidh reachtaíocht nua costas, am agus acmhainní agus is ábhar imní do scéimeanna de gach méid é comhréireacht na reachtaíochta. Léirigh torthaí an tsuirbhé freisin go bhfuil iontaobhaithe ag fanacht le tuilleadh treorach ón Údarás Pinsean ar go leor réimsí atá clúdaithe ag an Treoir.

Tá tuilleadh eolais ar thorthaí an tsuirbhé ar fáil faoin gcuid Comhad(Comhaid) Gaolmhara ar an leathanach seo.