Foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis ar an ráiteas comhlíonta bliantúil

2 Meán Fómhair 2021: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean faisnéis d’iontaobhaithe ar an ráiteas comhlíonta bliantúil (ACS) dá bhforáiltear faoi Acht na bPinsean, 1990, arna leasú (an tAcht).

Ráiteas comhlíonta bliantúil

Éilíonn Alt 26T den Acht ar iontaobhaithe ACS a ullmhú tráth nach déanaí ná an 31 Eanáir gach bliain don bhliain roimhe sin chun críocha maoirseachta stuamachta. Caithfidh beirt iontaobhaithe ar a laghad a bheith deimhnithe ag beirt iontaobhaithe ar a laghad nó i gcás iontaobhaí corparáideach ag beirt stiúrthóirí ar a laghad.

Foilseofar foirm ACS 2021 seachtain an 15 Samhain 2021 agus táthar ag súil go n-ullmhóidh iontaobhaithe ACS 2021 roimh an 31 Eanáir 2022. Ní cheanglófar ar Iontaobhaithe ACS 2021 a chur faoi bhráid an Údaráis in 2022 cé go bhféadfaidh an tÚdarás radharc a iarraidh. den ACS 2021 ó iontaobhaithe mar chuid dá ghníomhaíocht mhaoirseachta leanúnach.

Beidh ar Iontaobhaithe ACS 2022 a chur isteach faoi dheireadh mhí Feabhra 2023. Cuirfear tuilleadh sonraí ar fáil d’iontaobhaithe maidir le conas a n-aighneacht ACS 2022 a dhéanamh le linn 2022.

Eolas le teacht

Foilseoidh an tÚdarás faisnéis maidir le socruithe aonchomhalta agus maidir le hoibleagáidí fógra seachfhoinsithe iontaobhaithe i rith na seachtaine an 11 Deireadh Fómhair 2021.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

-Agus-

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: 01 613 1900
info@pensionsauthority.ie

Nóta d'Eagarthóirí

Is é an tÚdarás Pinsean an comhlacht reachtúil a dhéanann maoirsiú ar chomhlíonadh cheanglais Acht na bPinsean, 1990, arna leasú, ag iontaobhaithe scéimeanna pinsean gairme agus CBS iontaobhais, soláthraithe CCSP, riarthóirí cláraithe agus fostóirí. Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir agus faisnéis freisin do na páirtithe leasmhara seo maidir lena ndualgais agus a bhfreagrachtaí agus cuireann sé comhairle ar an Aire Coimirce Sóisialaí ar chúrsaí pinsin. Féach www.pensionsauthority.ie