Foilsíonn an tÚdarás Pinsean máistirthuarascáil comhlíonta iontaobhais

3 Lúnasa 2022: Inniu, foilsíonn an tÚdarás Pinsean tuarascáil ar chomhlíonadh máistir-iontaobhas tar éis spriocdháta comhlíonta an 1 Iúil 2022.

Tar éis an Treoir IORP II a thrasuí i mí Aibreáin 2021 agus fhoilsiú an Chóid Chleachtais d’iontaobhaithe i mí na Samhna 2021, bhí rannpháirtíocht fhairsing agus leanúnach ag an Údarás le máistir-iontaobhais mar ullmhúchán do spriocdháta comhlíonta an Údaráis, an 1 Iúil 2022 le haghaidh máistir. iontaobhais. In oirchill an spriocdháta an 1 Iúil, dhírigh fócas maoirseachta an Údaráis do 2022 ar na príomhréimsí riosca seo a leanas:

  • struchtúr iontaobhaithe agus ceapacháin stiúrthóirí,
  • ceanglais oiriúnacha agus chuí iontaobhaithe,
  • cinnteoireacht iontaobhaithe,
  • caipitlithe,
  • príomhbheartais agus nósanna imeachta, agus
  • príomhfheidhmeanna

Leagann an tuarascáil seo amach príomhthorthaí comhlíonta an Údaráis sna réimsí seo.

Tá an tuarascáil ar fáil faoi Chomhad(Comhaid) Ghaolmhara thíos.

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil

An tÚdarás Pinsean

Teil: 01 613 1900

info@pensionsauthority.ie