Spriocdháta comhlíonta 1 Eanáir 2023 le haghaidh scéimeanna pinsin i gcuimhne d’fhostóirí

Dé hAoine 28 Deireadh Fómhair 2022: Inniu, cuireann an tÚdarás Pinsean i gcuimhne d’fhostóirí an spriocdháta comhlíonta atá le teacht, an 1 Eanáir 2023 do scéimeanna pinsean urraithe ag fostóirí. Ón dáta sin ar aghaidh, beidh ar scéimeanna pinsin caighdeáin nua níos airde a chomhlíonadh ag eascairt as an Treoir ón AE d’Institiúidí um Scor Ceirde II (an Treoir IORP II).

Dúirt an Ceannaire Maoirseachta agus Forfheidhmithe, Grace Guy: “Tá an Treoir tar éis na caighdeáin do scéimeanna pinsin a ardú go suntasach, agus is dócha go mbeidh gá le tuilleadh saineolais, ama agus acmhainní chun iad a chomhlíonadh. Táimid ag tathant ar fhostóirí, mura bhfuil sé sin déanta acu cheana féin, labhairt le hiontaobhaithe a scéime pinsin le cinntiú go dtuigeann siad go hiomlán impleachtaí na rialacha nua ar a scéim pinsin.

Is cuid thábhachtach de shochair fostaithe iad sochair phinsin agus ní mór d’fhostóirí a chinntiú go bhfuil iontaobhaithe a scéime in ann a gcuid oibleagáidí breise a chomhlíonadh. I gcás fostóirí a bhfuil scéimeanna beaga pinsin neamhspleácha acu, áfach, d’fhéadfadh sé nach mbeadh sé cost-éifeachtúil dá scéim na hoibleagáidí nua a chomhlíonadh, agus ba cheart go mbeadh na fostóirí sin ag baint úsáide as na míonna atá fágtha de 2022 chun bearta nithiúla a ghlacadh chun socruithe pinsin malartacha a chur i bhfeidhm dá gcuid. fostaithe."

Nuacht trí sheirbhís foláirimh ríomhphoist

Féadfaidh tú clárú saor in aisce ar shuíomh Gréasáin an Údaráis chun foláireamh ríomhphoist a fháil am ar bith a fhoilsíonn an tÚdarás faisnéis ar a shuíomh Gréasáin.

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

Aonad Teicniúil
An tÚdarás Pinsean
Teil: (01) 613 1900
info@pensionsauthority.ie