Soláthar painéil saineolaithe teicniúla

9 Lúnasa 2022: Tá an tÚdarás Pinsean ag cur painéal saineolaithe ábhair le chéile chun cabhrú leis le saincheisteanna teicniúla a d’fhéadfadh teacht chun cinn ó am go chéile. Fáiltímid go háirithe roimh iarratais ó shaineolaithe ábhair scortha ar fud na n-earnálacha pinsin, airgeadais agus rialála.

D’iarrfaí ar chomhaltaí an phainéil ó am go chéile cúnamh a thabhairt don Údarás ar bhonn rúnda le fiosruithe teicniúla sonracha agus/nó oiliúint nó faisnéis a sholáthar d’fhostaithe an Údaráis ar ábhair áirithe.

Cuimsíonn na réimsí spéise:

  • Bainistiú riosca, go háirithe maidir le heintitis agus institiúidí airgeadais agus bainistíocht riosca scéimeanna pinsin;
  • Scéim pinsean agus riarachán CCSP agus riarachán pinsin ag cuideachtaí árachais saoil; agus
  • Bainistíocht infheistíochta.

Cé nach bhfuil an liosta thuas uileghabhálach, má bhraitheann tú gur saineolaí ábhar thú in aon réimse a bhaineann le pinsin, ba mhaith linn cloisteáil uait.

Má tá suim agat, comhlánaigh agus seol an fhoirm iarratais faoi iamh chuig: supply@pensionsauthority.ie tráth nach déanaí ná COBÁC Dé hAoine 16 Meán Fómhair

Má tá aon cheist agat, seol ríomhphost le do thoil: supply@pensionsauthority.ie