Lorgaíonn Comhairle na bPinsean tuairimí maidir le bearnaí inscne a thagann chun cinn laistigh de phinsin fhorlíontacha in Éirinn

Déardaoin 27 Bealtaine 2021: Tá an Chomhairle Pinsean ag lorg tuairimí maidir le bearnaí inscne i bpinsin fhorlíontacha a eascraíonn mar thoradh ar chleachtais reatha laistigh den chóras pinsean forlíontach in Éirinn. Tá an doiciméad comhairliúcháin ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Comhairle Pinsean anseo.

Is é an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí ná Dé Luain, 21 Meitheamh 2021.

Is féidir aighneachtaí a sheoladh chuig an gComhairle Pinsean trí ríomhphost eolas@pensionscouncil.ie, nó tríd an bpost chuig:

An Chomhairle Pinsean
Teach Verschoyle
28-30 Sráid an Mhóta Íochtarach
2 Baile Átha Cliath
D02 KX27

Le haghaidh tuilleadh eolais, déan teagmháil le:

eolas@pensionscouncil.ie
Teil: 01 676 6179