táillí

Táillí iarratais

Is é an táille iarratais tosaigh, lena n-áirítear táirge cuntas coigiltis scoir pearsanta (CCSP) amháin, ná €20,000 agus €5,000 do gach táirge breise.

Táillí bliantúla

Gearrtar táillí CCSP ar an mbonn seo a leanas:

  • €2,000 do gach táirge CCSP ceadaithe a thairgeann soláthraí CCSP, agus
  • 0.05% de na sócmhainní iomlána faoi bhainistíocht soláthraí CCSP ag deireadh gach bliana (.i. 31 Nollaig).

Tá táillí iníoctha tráth nach déanaí ná 31 Eanáir na bliana dár gcionn agus ní bhaineann siad ach le soláthraithe CCPS.