Beart riosca airgeadais sochair shainithe

Alt 101 d'Acht na nÚdarás Pinsean Cód Cleachtais d'iontaobhaithe tagraíonn sé do bheart priacal airgeadais sochair shainithe (an beart riosca). 

Is iad na comhaid atá ar fáil faoi Chomhaid(Comhaid) Ghaolmhara thíos:

  • Scarbhileog chun an tomhas riosca a ríomh, agus 
  • Nóta faisnéise d’iontaobhaithe agus comhairleoirí ar an mbeart riosca, agus do chleachtóirí faoi conas an scarbhileog a úsáid.