Fíneálacha agus pionóis

Faoi alt 3 d’Acht na bPinsean, is cion é aon fhoráil d’Acht na bPinsean nó a rialacháin a shárú, agus d’fhéadfadh an tÚdarás Pinsean a bheith ina chúis le cionta dá leithéid. Mar shampla, mainneachtain ag fostóir ranníocaíochtaí pinsin a chur ar aghaidh nó mainneachtain ag iontaobhaithe scéime cloí le hiarratas reachtúil ar fhaisnéis a bhaineann leis an scéim.

Tá an chumhacht ag an Údarás freisin faoi alt 3A d'Acht na bPinsean rud ar a dtugtar fógra rúin chun ionchúiseamh (NIP) a eisiúint mar mhalairt ar ionchúiseamh a thionscnamh sa chéad ásc. Ní bhaineann an chumhacht seo ach le cionta áirithe, a aithnítear go sonrach in Acht na bPinsean.

Trí úsáid a bhaint as na cumhachtaí atá ar fáil dó faoi alt 3A d’Acht na bPinsean, féadfaidh an tÚdarás fíneáil €2,000 a ghearradh ar an duine a líomhnaítear go ndearna sé an cion agus a éileamh go ndéanfaí an sárú a leigheas laistigh de 21 lá chun sástacht an Údaráis. Má theipeann ar chomhlíonadh riachtanais an NIP, féadfaidh an tÚdarás cinneadh a dhéanamh ionchúiseamh a thionscnamh i leith an chiona bhunaidh.

Tá doiciméad a thugann breac-chuntas ar chionta sonraithe faoi réir fógra go bhfuil sé ar intinn ionchúiseamh a dhéanamh ar fáil faoin gComhad(Comhaid) Gaolmhara thíos.