Treoir

Soláthraíonn an tÚdarás Pinsean treoir ar ghnéithe éagsúla d’Acht na bPinsean.

Séanadh

Cé go bhfuil gach iarracht déanta ag an Údarás Pinsean lena chinntiú go bhfuil an t-eolas atá sna treoirdhoiciméid thuas ceart agus cruinn mar sin féin is féidir go dtarlóidh earráidí nó easnaimh san ábhar ó am go chéile.

Ní ghlacann an tÚdarás Pinsean, a sheirbhísigh nó a ghníomhairí le dliteanas ar bith as aon earráidí nó easnaimh san fhaisnéis nó sna sonraí nó as aon chaillteanas nó damáiste a bhain d’aon duine a ghníomhaíonn nó a staonann ó ghníomhú mar thoradh ar an bhfaisnéis nó ar na sonraí atá ann. doiciméad treorach.

Chun a chinntiú go bhfuil cóip cothrom le dáta agus gan athrú den treoir thuas agat ba chóir duit í a íoslódáil go díreach ó www.pensionsauthority.ie.


Glac